BLOG: De digitale toekomst van de logistiek

“Data zijn het nieuwe goud. Zij gaan de logistiek en de transportsector herdefiniëren. Wie dat in twijfel trekt, begrijpt niet wat er aan de hand is.” Het was een opvallende boodschap die de Sloveense EU-commissaris van Vervoer Violeta Bulc onlangs bracht tijdens de tweede Annual Stakeholders Conference van FEPORT, de Europese federatie van private terminaloperatoren.

Veel bedrijven in de logistiek erkennen de meerwaarde van big data. Uit onderzoek van Inergy bij meer dan 1000 supply chain professionals blijkt dat 97 procent vrij goed snapt dat data-analyse van grote waarde kan zijn voor hun bedrijf. Niettemin maakt slechts 17 procent actief gebruik van data-analyse. Wat houdt hen tegen? Het onheuglijke vooruitzicht van hoge investeringen en het ontbreken van een solide business case.

Herman Roose, de gewezen CEO van het Nederlandse Bakker Logistiek Groep, stipte tijdens een rondetafel van Inergy verschillende redenen aan om te investeren in big data. Veel bedrijven denken volgens hem dat ze hun processen hebben gestandaardiseerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is, waardoor ze waardevolle data en inzichten missen. Data leveren net een onverbiddelijk inzicht in de kwaliteit van processen. Door ritgegevens te analyseren aan de hand van data, kunnen transporteurs ook efficiëntere planningen opmaken, aldus nog Roose. En dat alles leidt tot betere beslissingen!

Maar zover is de logistiek dus nog niet. Ook CityDepot maakt nog niet optimaal gebruik van big data. Voor zover die al beschikbaar zijn, uiteraard. Maar onze business case en visie, die staan wel op punt. CityDepot is een platform voor bedrijven die logistieke behoeften hebben. Hoe beter en preciezer de data zijn die we van hen krijgen, hoe beter we die kunnen analyseren en kunnen doorgeven aan onze operationele partners. Elke dag “behandelen” we honderden pakjes en pallets, wat een constante uitwisseling van data impliceert. Dankzij onze continue investeringen in IT kunnen we die data-uitwisseling steeds meer verfijnen. We zijn nu al in staat om zeer gedetailleerde verzendingsprofielen van steden op te stellen. Meer nog; doordat we de logistieke toegangspoort tot een stad vormen, leveren we in real-time het bevoorradingsprofiel van een stad.

De mogelijkheden gaan ons bevattingsvermogen te boven. Aan de hand van big data kan worden voorspeld wanneer we precies met onze lenteaankopen beginnen, wat we dan allemaal kopen en waar we daarvoor naartoe gaan. Stadsplanners in Parijs zetten nu al big data in om de uitstoot van schadelijke uitstootgassen terug te dringen. Allemaal bewegingen die een grote impact hebben op de logistiek. Volgens Europees Commissaris Violeta Bulc is doorgedreven datamining de sleutel tot een efficiënte en duurzame logistiek. Daarom wil ze tegen 2018 een Europese “single window” voor de logistiek uitbouwen, waar alle gegevens in verband met vervoer gedeeld kunnen worden.

Niet iedereen is even enthousiast over de opkomst van big data. BBC-journaliste Timandra Harkness, auteur van het boek “Big Data: Does Size Matter?”, verklaarde enkele weken geleden in Humo: “Omdat big data per definitie gebaseerd is op het verleden, krijgen we een bevestiging van stereotypen. Data hebben altijd betrekking op wat eerder is gebeurd, op de meest waarschijnlijke uitkomst en op het gemiddelde van groepen vergelijkbare mensen.” Ze vreest dat we op den duur mensen niet meer gaan zien als individuen, maar als wandelende databanken die het gemiddelde moeten benaderen van de groep waartoe ze behoren. Harkness heeft een punt als ze waarschuwt voor eventuele misbruiken als pakweg verzekeringsmaatschappijen op basis van big data zouden kunnen achterhalen of en wanneer je ernstig ziek wordt. Voor de logistiek lijken er echter alleen maar voordelen. Meer nog: voordelen die iedereen aangaan.

Consumenten en bedrijven stellen steeds hogere eisen van hun pakjes- en palletbezorgers. Ze verwachten stilaan dat hun bestelling wordt geleverd op de plek én het tijdstip van hun keuze, en dan liefst nog zo goedkoop mogelijk. Dat stelt transportbedrijven voor een moeilijke opdracht. Zonder de inzet van big data zullen ze meer dan waarschijnlijk niet tegemoet kunnen komen aan de hoge verwachtingen. Maar de oplossing dient zich aan. En CityDepot wijst de weg!