BLOG: De digitale toekomst van de logistiek

De toekomst zal digitaal zijn of ze zal niet zijn. Ook in de logistiek. Alleen lijkt dat besef nog niet overal te zijn doorgedrongen. Wordt de logistiek de laatste sector die de digitale overslag maakt?

“Technologie zit niet in het DNA van de logistieke sector”, zo verklaarde oprichter Alex Lisitzky van het jonge Antwerpse softwarebedrijf Slickss onlangs tijdens een event van Randstad Transport & Logistiek. “Vandaag wordt nog 75 procent van alle transportexecutie beheerd door Excel, telefoon en e-mail. Met als resultaat dat er geen transparantie is in de sector. Ook zijn de beschikbare data te ongestructureerd. Klanten willen vandaag een overzicht waar ze de voortgang van hun zendingen of pakketten op de voet kunnen volgen. Ze willen inzicht verwerven in het proces.”

Lisitsky legde in één klap een hele reeks mankementen bloot. Investeren logistieke bedrijven niet voldoende in technologie? Volgens de Nederlandse logistiek adviseur Hans Groen is dit inderdaad een issue. Door de snelle ontwikkelingen in ICT stellen veel bedrijfsleiders zich volgens hem terughoudend op. De vraag is dan natuurlijk: ondermijnen de veelal conservatieve logistieke bedrijven niet hun eigen toekomst?

De digitalisering van de last mile, het werkterrein van CityDepot, zet zich alvast razendsnel door. Meer nog, we proberen die digitalisering mee in goede banen te leiden. CityDepot besteedt een belangrijk deel van zijn investeringsbudget aan ICT. Dat is nodig, om tal van redenen.

De klant of de ontvanger eist steeds meer inspraak in de afhandeling van de last mile: hij wil bepalen waar, wanneer en hoe zijn bestelling wordt geleverd. Dat maakt dat logistieke bedrijven moeten investeren in e-fulfilment en de automatisering van hun voorraadbeheer. “Ze zullen nog meer moeten focussen op flexibiliteit en responsive supply chains”, meent Hans Groen.

Maar zelfs dan … Als de ontvanger meer keuzevrijheid vraagt in de wijze van levering, als hij kiest voor toepassingen als handsfree shoppen, als hij voedingswaren en zelfs bereide maaltijden aan huis geleverd wil hebben én als hij bovendien weinig wilt betalen voor die extra service, dan zullen transporteurs en vervoerders verplicht zijn om hun krachten te bundelen. De logistieke sector kan een belangrijke efficiëntieslag slaan door de consolidatie van goederen. Samenwerking bevordert consolidatie. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Digitalisering van processen is een cindicio sine qua non voor een vlotte en efficiënte samenwerking tussen logistieke bedrijven. Daar zit onlosmakelijk aan verbonden: het delen van data. “Vandaag gebeurt dat niet of nauwelijks”, aldus Jean Verheyen, oprichter/bestuurder van Nallian, de Belgische voortrekker in “data sharing for business collaboration”. “Logistieke bedrijven houden vast aan hun eigen data en datasystemen. Ze zijn beducht om gegevens te delen, wat begrijpelijk is. Data zijn het nieuwe goud. Wij hebben een toepassing ontwikkeld die bedrijven toelaat om data op te slaan in de cloud en specifieke rechten toe te kennen aan partners voor het gebruik van data en data sharing. Op die manier kunnen transactionele data aan elkaar worden gelinkt en geharmoniseerd.”

CityDepot ziet zichzelf als regisseur in dit complexe maar uitdagende en onontkoombare proces van digitalisering, data sharing en samenwerking. We bieden grote en kleine logistieke bedrijven een neutraal platform aan, waarop we met vereende krachten – en de hulp van ICT – aanbod en vraag aan elkaar proberen te koppelen. Een hoopvolle trend: we stellen vast dat steeds meer logistieke bedrijven bereid zijn om over de eigen haag te kijken. Neen, het is nooit te laat …