Waalse fietskoeriers bundelen krachten

De Waalse fietskoerierdiensten Coursier Montois (Bergen) en Coursier Mosan (Namen) hebben besloten om hun krachten te bundelen in de coöperatieve Coursier Wallon. Beide bedrijven voelen zicht klaar om een “innovatief en realistisch project voor de mobiliteit van goederen in onze steden” op poten te zetten. De perfecte partner voor CityDepot in de expansie van onze activiteiten in Wallonië!

De oprichters van Coursier Wallon halen de Europese studie “Cycle Logistics” aan die aantoont dat liefst 51 procent van het goederenvervoer in steden kan worden uitgevoerd met fietsen (cargobikes). “Samenwerken biedt ook de mogelijkheid om financiering via crowdfunding subsidies binnen te halen. De Coursier Wallon maakt ons beter zichtbaar en laat ons toe om aan te sluiten bij structuren zoals Logistics in Wallonia, de Waalse competitiviteitspool voor de transport en logistiek.”